การวิจารณ์ภาพยนตร์ ปัจจัยในการเลือกชมภาพยนตร์

การวิจารณ์ภาพยนตร์

การวิจารณ์ภาพยนตร์ เรามักจะคุ้นชิน กับการวิจารณ์ภาพยนตร์ กันมาเป็นอย่างดี

การวิจารณ์ภาพยนตร์ เพราะภาพยนตร์หลาย ๆ เรื่องมักจะถูกแชร์ความคิด การวิเคราะห์ และประเมินคุณค่า ของภาพยนตร์ และสื่อภาพยนตร์นั้น ๆ อยู่เสมอ ๆ ซึ่งเราก็สามารถ เห็นการวิจารณ์ภาพยนตร์ ได้จากหลากหลายช่องทาง เลยทีเดียว โดยปัจจุบันหลัก ๆ จะมีการวิจารณ์ภาพยนตร์มาจาก 3 ช่องทาง

คือ ทางหน้าหนังสือพิมพ์ หรือที่เรียกกันว่า การวิจารณ์ทางสื่อมวลชน การวิจารณ์ภาพยนตร์ทางวิชาการ โดยนักวิชาการ และการวิจารณ์ภาพยนตร์ ทางโลกออนไลน์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็น การวิจารณ์ ภาพยนตร์ในช่องทางไหนก็ตาม ทุกช่องทางล้วนมีแต่ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ ที่ชื่นชอบและมีความรู้ ทางด้านภาพยนตร์ด้วยกันทั้งสิ้น

แต่อาจแตกต่างกันบ้าง ในด้านของแง่มุม ที่นำเสนอ ซึ่งอาจจะเป็น แง่มุมของศาสนา วิชาการ จิตวิทยา ผลกระทบของภาพยนตร์ ที่มีต่อสังคม เนื้อหา เป็นต้น ทั้งนี้การนำเสนอแง่มุม ในการวิจารณ์ ก็จะขึ้นอยู่กับความสนใจ และความเชี่ยวชาญ ของนักวิจารณ์ภาพยนตร์แต่ละคน

การวิจารณ์ภาพยนตร์

การวิจารณ์หนัง ที่มีมานาน และผู้คนทั่วไป สามารถหาอ่านได้ง่ายก็คือ การวิจารณ์ภาพยนตร์ทางหน้าหนังสือพิมพ์ หรือที่เรียกกันว่า  การวิจารณ์ทางสื่อมวลชน ซึ่งจะมีการวิจารณ์ภาพยนตร์ โดยสื่อมวลชน แล้วลงบทวิจารณ์นั้น ลงเผยแพร่ ในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นการ เผยแพร่บทความวิจารณ์ ภาพยนตร์แบบวงกว้าง คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

ซึ่งการวิจารณ์ภาพยนตร์ ทางหนังสือพิมพ์ ก็มีให้เห็นกัน มานานแล้ว ก่อนที่จะมีการวิจารณ์ ทางวิชาการ และการวิจารณ์ ทางโลกออนไลน์เกิดขึ้น การวิจารณ์ภาพยนตร์ทางวิชาการ โดยนักวิชาการ มักเป็นที่รู้จักกันดี ว่าเป็นการวิจารณ์ ภาพยนตร์ในแง่ของ ภาคทฤษฎีภาพยนตร์ หรือภาพยนตร์ศึกษา

โดยเป็นการวิจารณ์หนัง จากนักวิชาการ ที่มีความรู้ ทางภาพยนตร์ เป็นอย่างดี มีการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล และทฤษฎีภาพยนตร์ต่าง ๆ บทวิจารณ์เหล่านั้น จะถูกตีพิมพ์บทความ ลงในวารสารวิชาการ ซึ่งตัวบทวิจารณ์ ทางวิชาการนี้ เป็นการสำรวจภาพยนตร์ มากกว่าบทรีวิว โดยนักวิชาการ ที่วิจารณ์ภาพยนตร์กลุ่มนี้ จะพยายามตรวจสอบ และค้นคว้าศึกษา

โดยวิธีการทางวิชาการ เพื่อหาเหตุผล และการวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับ ผลงานภาพยนตร์ ที่ประสบความสำเร็จ ในทางสุนทรียศาสตร์ หรือการเมือง ความหมายของเนื้อหา และผลกระทบ ที่มีต่อคนทั่วไป โดยปกติแล้ว นักวิจารณ์กลุ่มนี้ มักจะนำเสนอ บทความของตัวเอง ลงในวารสารวิชาการ และตำราหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งมักอยู่ในสังกัด ของสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัย หรือ นิตยสารระดับบน

เราจะสังเกตได้ว่า การวิจารณ์ภาพยนตร์ ทางวิชาการนี้ ส่วนใหญ่แล้ว มักจะมีรูปแบบคล้าย ๆ กัน คือ มีการสรุปพล็อตเรื่อง ของภาพยนตร์ ที่กำลังวิจารณ์อยู่ เพื่อทบทวนความจำ ของผู้อ่าน ว่าเรื่องราว ของภาพยนตร์นี้ คืออะไร เป็นไปอย่างไร หรือในบางครั้ง อาจมีการเสริม แนวคิดต่าง ๆ

การวิจารณ์ภาพยนตร์

ในประเภทของภาพยนตร์นั้น ๆ หลังจากนั้นก็อภิปราย เกี่ยวกับบริบท ทางวัฒนธรรม ของภาพยนตร์  แก่นเรื่องและการทำซ้ำ และรายละเอียด ที่เกี่ยวกับสิ่งที่สืบทอด ของภาพยนตร์ ที่กำลังวิจารณ์อยู่

ในบางครั้ง เราก็อาจจะเห็น การวิจารณ์ภาพยนตร์ อยู่บนโลกออนไลน์ก็ได้ ซึ่งก็มีนักวิจารณ์ ภาพยนตร์ออนไลน์ อยู่จำนวนไม่น้อย เลยทีเดียว เราอาจจะเห็นได้ จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์รอตเทน โทเมโทส์ และ เมทาคริติก ที่พยายาม หาวิธีใช้ประโยชน์ ของการรีวิวภาพยนตร์

โดยรวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง แล้วประมวลแหล่งข้อมูลนั้น ๆ  จากนั้นก็กำหนดวิธี ให้คะแนน เพื่อวัดการรับรู้ภาพยนตร์ ที่ได้รับ ผ่านทางออนไลน์ หรือในบางครั้ง เราอาจจะเจอ การวิจารณ์ภาพยนตร์จากบล็อกต่าง ๆ ที่ให้โอกาส นักวิจารณ์หนังรุ่นใหม่ ได้มีพื้นที่ ในการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับภาพยนตร์

ซึ่งอาจมุ่งเน้น ไปที่ภาพยนตร์ ผู้กำกับ นักแสดง หรือวิจารณ์แค่ เฉพาะภาพยนตร์ ที่สนใจอยู่ก็ได้ ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2557 มีการสำรวจในไทย เกี่ยวกับเว็บไซต์ บนโลกออนไลน์ ก็พบว่า บล็อกเป็นพื้นที่ ที่มีนักวิจารณ์ ภาพยนตร์มากที่สุด ในบรรดาสื่อออนไลน์ทั้งหมด  นอกจากนี้ เรายังอาจเห็น การวิจารณ์ภาพยนตร์ ได้ในรูปแบบ คลิปวิดีโอ บนยูทูปได้อีกด้วย

ซึ่งเป็นการนำเสนอ การวิจารณ์ภาพยนตร์ในรูปแบบ ภาพเคลื่อนไหว ที่มีเสียงพูด มีสีหน้าท่าทาง ของผู้วิจารณ์ ซึ่งก็จะทำให้ผู้คน เข้าใจและเกิดความสนใจ ในการวิจารณ์นี้มากขึ้น เพราะได้เห็น ทั้งภาพ ท่าทาง และเสียง ของผู้วิจารณ์ ขณะที่กำลังวิจารณ์ ภาพยนตร์นั้นอยู่ และทำให้ผู้รับชม การวิจารณ์ภาพยนตร์เกิดอารมณ์ร่วม และเข้าใจ ในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น

บางเว็บไซต์ก็จะเป็น การวิจารณ์ภาพยนตร์เชิงลึก มากขึ้น มีการเจาะจงและ มีความเชี่ยวชาญ ในการวิจารณ์ หรือแนะนำภาพยนตร์ ประเภทใดประเภทหนึ่ง ได้เป็นอย่างดี เช่น เว็บไซต์ที่มุ่งเน้นการวิจารณ์ภาพยนตร์ ในแง่มุมของศาสนา ศีลธรรม และความเชื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ที่แนะนำ ให้ความรู้ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับภาพยนตร์ ที่เหมาะสำหรับเด็ก

และแนะนำผู้ปกครองในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เมื่อดูภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ หรือบางเว็บไซต์ก็จะเน้นการวิจารณ์ภาพยนตร์แบบเชิงลึกมาก ๆ เข้าไปอีก เช่น วิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ นวนิยายต่าง ๆ หรือบางเว็บไซต์อาจเป็นการวิจารณ์เชิงลึกแบบเป็นอิสระไม่ขึ้นกับบุคคลหรือไม่ได้สังกัดกับหน่วยงานใดเลย

ซึ่งก็จะมีการแสดงความคิดเห็นได้เป็นอิสระมากขึ้น ตรงไปตรงมา และไม่มีผลประโยชน์ทางการค้าใดแอบแฝง อีกกลุ่มนักวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ นั่นก็คือ สมาคมวิจารณ์ภาพยนตร์ออนไลน์ (Online Film Critics Society) เป็นสมาคมนานาชาติที่เป็นที่รวมตัวของเหล่านักวิจารณ์ภาพยนตร์ทางอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเอาไว้ในสมาคมนี้

มีการวิจารณ์ที่เผ็ดร้อน และได้ความคิดเห็น ในหลากหลายแง่มุม หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายสังคม หลากหลายความเชื่อ และหลากหลายวัฒนธรรมมาก ๆ ค่ะ ส่วนชมรม นักวิจารณ์ภาพยนตร์ออนไลน์แห่งนิวยอร์ก (New York Film Critics Online) ก็จะมีการจัดการ ความคิดเห็น และการรีวิวภาพยนตร์ โดยนักวิจารณ์ เฉพาะในพื้นที่ของรัฐนิวยอร์ก และบริเวณใกล้เคียงอีก 3 รัฐเท่านั้น