มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล ภาค7กับ8ล่าช้าอย่างเป็นทางการ

มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล

มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล พาราเมาส์ขอเลื่อนเวลาออกไปอย่างเป็นทางการ สำหรับมิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล7 และ 8

มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล

มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล มิชชั่นอิม พอสซิเบิ้ล ภาค  7และ8 วันที่วาง จำหน่าย ได้รับ การ อย่างเป็น ทางการล่าช้า ทอม แฟรน ไชส์แอ็คชั่นข องทอม ครูซกลับ

มา อีกครั้งครั้งใหญ่ใน ช่วงกลาง ปี ​​2010 พร้อมกับภาค ต่อที่มั่นคง โม เมนตัม ของแฟรน ไชส์จะนำ ไป สู่  มิชชั่นอิม พอสซิเบิ้ล ฟอลเอ้าท์ กลาย เป็นราย

การที่ทำราย ได้สูงสุดใน ซีรีส์ใน ปี 2018 กับภาพ ยนตร์คริส โต  เเมคควอลิน ยัง ได้รับบาง ส่วน ของความ คิด เห็นที่ดีที่สุด ของแฟ รน ไชส์จากความ

สำเร็จนี้ยิ่ง ใหญ่ประกาศใน ปีนั้น ว่าเเมคควอลิน จะเขียน และกำกับมิชชั่นอิมพอส ซิเบิ้ล ภาค  7และ8และ ยิงพวก เขา กลับไป กลับมา  พวก เขากำหนดวัน

ออกฉายใน ปี 2021  และ 2022สำหรับแต่ละ รายการและ มีแผนที่จะ เริ่มถ่าย ทำเมื่อ ต้น ปี 2020 อย่างไร ก็ตาม การผลิต เหล่านี้อยู่ใน กลุ่ม ที่ได้รับผลก

ระทบ จากโคโรน่า เนื่องจาก การผลิตถูก ปิดลง ทันทีเมื่อ มันกำลัง จะเริ่ม ขึ้น  ความล่าช้า อย่าง มากส่ง ผลต่อ วัน ออกฉายเช่นกัน โดยสตูดิโอ เกือบ ทุก

แห่งได้เปลี่ยนแปลง ตารางการ ออกฉาย ตอน นี้ พาราเมาส์ ต้อง ชะลอ ภารกิจที่จะ มา ถึง  : ภาคต่อ ที่เป็น ไปไม่ได้เช่นกัน

 มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ลภาคใหม่มีวันออกฉายภาคต่อของ ทอม ครูซจะมาถึงในปี 2021 และ 2022

มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล

ยิ่งใหญ่ได้ประกาศ ในวัน นี้ว่า ได้ถูกผลัก กลับ อย่างเป็น ทางการ  แต่เพียงไม่กี่เดือนมิชชั่นอิม พอสซิเบิ้ลภาค  7 มีกำหนดเริ่ม ต้นที่จะ มาถึง ใน วันที่ 21

กรกฎาคม  2021 แต่จะ เข้า ฉายใน โรงภาพยนตร์ใน วัน ที่ 19 พฤศจิกายน  2021  ในขณะ เดียวกันมิชชั่นอิม พอสซิเบิ้ล ภาค 8 ได้ย้าย จากวัน ที่ 5 สิงหา

คม  2022  และจะเปิด ตัวแทนใน วัน ที่ 4 พฤศจิกายน  2022 . การ ตัดสินใจ เปลี่ยน   วันออกฉายนั้น แทบไม่น่า แปลก ใจเลย มีรายงาน เมื่อไม่นาน มา

นี้ว่า ครูซ หวัง ว่าการผลิต จะ เริ่มขึ้น ใน ภาคต่อ ในเดือน มิถุนายน แต่นั่นจะทำให้พวกเขา มีตารางงาน ที่แน่น มากในการ ทำให้เสร็จทัน เวลา  ตอนนี้พวก

เขาถูก เลื่อน ออกไป สอง สามเดือน  Paramount ได้ซื้อ  เเมคควอลินอีกครั้งเพื่อทำ หนังให้เสร็จ และ หาว่าจะ เริ่มการ ผลิต อย่างไรและ เมื่อไหร่ ภาค

ต่อ จะมีส่วน สำคัญ ในการ ถ่ายภาพ หลัก เกิดขึ้นในอิตาลีแต่แผน นั้นอาจ ถูก ทำลายเนื่องจาก โคโรน่าด้วย   ภารกิจ:  เป็น ไปไม่ได้ที่ 7และ8จะ ย้ายการ

ปล่อย ตัวกลับ มา ในเวลา ไม่กี่เดือนมัน ทำ ให้แฟรนไชส์อยู่ในตำแหน่ง ที่แตกต่าง จาก ภาคล่าสุด แทนที่จะ เป็นหนึ่ง ใน ภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย ของฤดู

ร้อน ภาค ต่อของ ตอน นี้จะเป็น ส่วนหนึ่ง ของ ฤดูใบไม้ร่วงที่ยังคงสามารถ สร้างภาพยนตร์ขนาด ใหญ่หลาย เรื่องได้ หมอแปลก ในลิขสิทธิ์แห่ง ความ โง่

เขลาและ   สัตว์มหัศจรรย์ 3มีกำหนดใน ขณะ นี้ที่จะมา ถึง สองสัปดาห์ก่อน มิชชั่นอิมพอสซิเบิ้ล ภาค7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> ระเบิดของร็อคเก็ต

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าวหนัง มาร์เวล