หว่อง อาจารย์ของด็อกเตอร์สเตรนจ์

หว่อง

หว่อง เตียมตัวดูหนังภาคเดี่ยวกับกับพ่อมดอีกคนในโลกของด็อกเตอร์สเตรนจ์

หว่อง

หว่อง เป็นนักเรียน ลึกลับผู้ได้รับ การ ฝึกฝนจากจ้าว แห่งศาสตร์แห่ง ความ ลึกลับซึ่ง เป็นกลุ่ม จอม เวทย์มนตร์

ที่มุ่งมั่น ที่จะ ปกป้องมิติของ โลกจาก การ คุกคามอันลึกลับ พวก เขาทำงาน ภาย ใต้จอมเวทย์มนตร์ Supreme

หรือ ที่เรียกว่า  The  Ancient One  จ้าวแห่ง ศาสตร์ลึกลับ ใช้เวทมนตร์ดึงพลัง จาก มิติอื่นที่เกี่ยวข้อง กับกฎ

ธรรมชาติเพื่อ เผชิญกับภัยคุกคาม จากสิ่ง มีชีวิต ที่มืดมิดซึ่ง เข้ามา ใน จักรวาลของ พวกเขา ด้วย เจตนาร้าย เมื่อ

หมอศัลยแพทย์ชื่อ ดังสตีเฟ่น แปลก มาถึงKamar- Taj เพื่อ ค้นหา วิธีรักษาอาการ งุนงง และมือ ที่ไม่มั่นคง ของ

เขา  The Ancient  One  ทำงาน หว่องด้วย การแนะนำ  Strange  สู่โลกแห่ง เวทมนตร์และศาสตร์เวท มนต์และ

ช่วย ใน การศึกษาของ เขา ด้วย ภัย คุกคามจาก Kaecilius ผู้คลั่ง ไคล้และ ผู้ปกครอง ของ  ดาร์คไดเมนชั่น  ได้รับ

การ แก้ไข หว่องเข้าร่วม กับ Doctor  Strange  ในฐานะอาจารย์แห่ง New York  Sanctumห ว่องเป็น หนึ่งใน ผู้

เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้มาก ที่สุด ใน Kamar -Taj  ที่มีความ สามารถในการใช้เวทมนตร์ เช่น เดียวกับ จ้าว แห่ง

ศาสตร์อาถรรพ์เขาสามารถ สร้างรูป ร่าง และจัดการ เวทมนตร์ของ Eldritch ได้เรียก อาวุธและ วัตถุอื่น  ๆ ผ่าน

ทางคาถา ภาพลวงตา และภาพคล้ายดาว ด้วยสิ่ง ประดิษฐ์ที่ลึก ลับหวู่สามารถ ควบคุม เวทมนต์ได้เช่น Wand of

Watoomb หรือ Sling  Ring  ซึ่งทำให้เขา สามารถ เดินทาง ข้ามหลาย มิติของ Multiverse ได้นอก เหนือจาก

ความชำนาญ และ ความรู้ ของเขา แล้วห ว่อง เป็นศิลปิน ศิลปะการ ต่อสู้ที่สามารถ ปกป้อง Sanctums และ มิติอื่น

ๆ  จากความ ชอบ

ดาร์คไดเมนชั่น ประตูมิติสุดแปลกที่เคยปรากฏในเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์

หว่อง

เช่นเดียว กับจ้าว แห่ง ศาสตร์ แห่งศาสตร์ เวท หว่องปกป้อง โลก และมิติของ มันจาก พลัง มืดที่คุกคาม การ ดำรง

อยู่ของ มันใน การ แสวงหา ความชั่วภัย คุกคามที่ยิ่ง ใหญ่ที่สุด ของหว่อง คือนัก มายากล อีก คน หนึ่ง และอดีต

สมาชิกของจ้าวแห่ง ศาสตร์เวทมนต์ Kaecilius ผู้ก่อตั้ง Zealots ร่วมกับ นักเรียนเก่า คนอื่น ๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> อาร์ทู ดีทู

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าวหนัง มาร์เวล