อาร์ทู ดีทู ตัวละครสุดงง

อาร์ทู ดีทู

อาร์ทู ดีทู ตัวละครหุ่นที่คอยช่วยเหลือตัวเอกต่างๆที่สร้างบทออกมายังงงวย

อาร์ทู ดีทู

อาร์ทู ดีทู ในสตาร์วอร์ส ทำไม อาร์ทูดีทูถึง ไม่บอกลุคสกา ยวอล์ค เกอร์ว่า พ่อของ เขาเป็น ดาร์ธ เวเดอร์ มัน เป็น คำถามที่ถูก รบกวน ด้วย แฟรนไชส์

มานาน หลายสิบ ปีและ แม้แต่ มาร์คฮามิล ก็ยัง ไม่มีคำตอบ ที่ดีสำหรับ หลุมพล็อต ที่อยากรู้อยาก เห็น นี้ สตาร์วอร์ เป็น หนึ่ง ในผล งานนิยาย ที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาและ ผลกระ ทบ ที่มีต่อวัฒนธรรม ป๊อป และ สื่อไม่สามารถ พูดเกิน จริง ได้ นับตั้งแต่เปิด ตัว ครั้งแรก เมื่อปี 2520  ส ตาร์วอร์สได้สร้าง

ภาพยนตร์ไตรภาค สามเรื่อง ภาพยนตร์และ ละครโทรทัศน์เรื่องใหม่นวนิยาย หลายร้อย เรื่อง และวิดีโอ เกมนับ ไม่ถ้วน ทั้งหมดอุทิศ ตน เพื่อขยาย อาณา

จักรแผ่กิ่ง ก้าน สาขาในจินตนาการของ จอร์จลูคัสแน่นอน เช่นการตั้ง ค่าการ เล่า เรื่องใหญ่ไม่สามารถ ช่วย แต่มีตะเข็บ ฉีก บาง หลัก การ ของส ตาร์วอร์ส

มุ่งมั่นที่จะคง เส้น คงวาและปราศจาก ข้อผิด พลาด ต่อเนื่อง แต่มัน ก็ไม่สามารถช่วย ได้และ เป็นสิ่ง ที่แฟน ๆ ยอมรับ ว่าเป็น ความ จริงง่ายๆ ในการจัดการ

กับจักรวาลที่กำลังเติบโต และพัฒนา อย่าง รวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีหลุมหนึ่ง ที่ควร วางแผนที่แม้แต่มาร์ค ฮาร์ควอล์ค เกอร์นัก แสดงของ ลุค สกาย วอล์ค

เกอร์ก็ไม่สามารถ อธิบาย ได้

 บท อาร์ทูดีทู ทำไทมไลน์ออกมาได้แปลก เเม้กระทั่งผู้กำกับยังง บทหนัง 

อาร์ทู ดีทู

อาร์ทูดีทู เป็น หุ่นยนต์ซน มา ตลอด แต่มัน ยากที่จะ จินตนาการ ว่าเขาจะเก็บ ความลับ อัน ยิ่งใหญ่จากลุค โดยไม่มีเหตุผล  ใน ขณะที่ไม่มีเหตุผล ที่เคยได้

รับ ใน ภาพยนตร์แฟน ๆ  ได้ครุ่นคิด ยาวผลก ระทบ ของ ความเงียบเลือกอาร์ทู  ของ บางทีเขา อาจ ไม่ต้องการทำลายจิตใจ ของลุค  เมื่อ พิจารณาถึง ความเป็น

หนุ่ม เจได จะ เป็นปฏิกิริยา เมื่อเขา ค้น พบความจริงใน ฉากไคล แม็กซ์ของ The  Empire Strikes Back บางทีการ เลือกโดย สันนิษฐาน ของอาร์ทู อาจเป็น สิ่ง

ที่ถูกต้อง หรือ บางที สกายวอรค์เกอร์ เป็น นามสกุลจริง ๆบน เเทททูนี และอาร์ทู ไม่รู้ว่า เพื่อนมนุษย์คน ใหม่ของ เขาคือลูกชาย ของ อนาคิน  เพื่อน เก่าของ เขา

หรือ บางทีหุ่น ยนต์ก็เพียงทำ ตาม ผู้นำของ โอบีวัน โดยปฏิเสธที่จะเปิดเผยความจริงโดยเลือกที่จะรักษาความปลอดภัยของ สกายวอรค์เกอร์ รุ่นเยาว์

โดยเลือกที่จะเห็นสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่แน่นอน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าวหนัง