สวมบทเฮล่า หลุดออกมาจากกองถ่ายที่ออสเตรเลีย

สวมบทเฮล่า

สวมบทเฮล่า หนังยังคงเล่นมุกละครเวทีที่ให้นักแสดงชาวแอสการ์ดมาสวมบท

สวมบทเฮล่า เมื่อต้นเดือน ที่ผ่านมา มีภาพเบื้อง หลังการถ่ายทำ หลุดออกมา จากกองถ่าย ที่ออสเตรเลียซึ่ง
เผยให้ เห็นว่า เมลิสซา แมคคาร์ธี กับสามี ของเธอ เบน ฟัลโคน

ได้มีส่วน เกี่ยวข้อง กับโครงการ หนังเรื่อง นี้ของมาร์เวล สตูดิโอ ด้วยครับ ภาพที่ปา ปารัซซี่ ถ่ายมา ซึ่งเว็บนำ
มาลง ได้ให้ ผู้ชม เห็นว่า หนังยัง คงเล่น มุกละคร เวทีที่ให้ นักแสดง ชาวแอสการ์ด มาสวมบท

เพื่อเล่าเรื่อง เหตุการณ์ ในภาคก่อน หน้านั้น โดยแมค คาร์ธี คือผู้สวมบท เป็นเฮล่าครับ และเรา ก็ได้ เห็นเธอ
แต่งตัว เลียนแบบ เฮล่าที่เคต แบลนเช็ตต์

สวมบทเฮล่า

เคยเล่น เอาไว้ใน ฉากดังกล่าว ยังมีนัก แสดงที่ เคยร่วมแสดง ในฉาก มุกตลก นี้ของ ภาคที่ แล้วกลับ มารับ
บทเดิมด้วย ซึ่งได้ แก่ลุค เฮมส์เวิร์ธ รับบทเ ป็นนักแสดง ผู้สวมบทธอร์, แมต เดมอน

รับบท เป็นนัก แสดงผู้ สวมบทโลกิ, แซม นีล รับบทเป็น นักแสดง ผู้สวมบท โอดิน แต่จะมา นักแสดงผู้
สวมบท เป็นฮัลค์ กับ วัลคีรี หรือไม่

ภาพจาก กองถ่าย ยังไม่เผย ให้เห็นกำ กับโดยไทกา ไวทีที

นำแสดง โดยคริส เฮมส์เวิร์ธ, นาตาลี พอร์ตแมน, คริส แพรตต์, เทสซา ธอมป์สัน, เจมี อเล็ก วานเดอร์
และ คริสเตียน เบล ครับ มีกำหนด ฉายพฤษภาคม 2022 โดยแมค คาร์ธีคือ ผู้สวมบท เป็นเฮล่าครับ

และเราก็ ได้เห็นเธอ แต่งตัวเลียน แบบเฮล่า ที่เคต แบลนเช็ตต์ เคยเล่น เอาไว้ใน ฉากดังกล่าว ยังมีนัก
แสดงที่ เคยร่วม แสดงใน ฉากมุก ตลกนี้ของ ภาคที่แล้ว กลับมารับ บทเดิมด้วย

ซึ่งได้ แก่ลุค เฮมส์เวิร์ธ รับบท เป็นนักแสดง ผู้สวมบทธอร์, แมต เดมอนภาพ ที่ปาปารัซซี่ ถ่ายมา ซึ่งเว็บ
นำมาลง ได้ให้ผู้ ชมเห็นว่า หนังยังคง เล่นมุกละ ครเวทีที่ ให้นักแสดง ชาวแอสการ์ด สวมบทเฮล่า

มาสวมบท เพื่อเล่าเรื่อง เหตุการณ์ ในภาคก่อน หน้านั้น โดยแมคคาร์ธี คือผู้สวมบท เป็นเฮล่าครับ และเรา
ก็ได้เห็น เธอแต่งตัว เลียนแบบ เฮล่าที่เคต แบลนเช็ตต์

สวมบทเฮล่า

เคยเล่นเอา ไว้ในฉากดัง กล่าวยังมี นักแสดงที่เคย ร่วมแสดงใน ฉากมุกตลก นี้ของภาค ที่แล้วกลับ มารับ
บทเดิมด้วย ซึ่งได้แก่ลุค เฮมส์เวิร์ธ

รับบทเป็น นักแสดงผู้ สวมบทธอร์, แมต เดมอน รับบทเป็น นักแสดงผู้ สวมบทโลกิ, แซม นีล รับบท
เป็นนัก แสดงผู้สวม บทโอดิน แต่จะมา นักแสดง ผู้สวมบท เป็นฮัลค์ กับ วัลคีรี หรือไม่ ภาพจาก กองถ่าย
ยังไม่ เผยให้เห็น ซ้อมคิวบู๊รับบทฮีโร่ ข่าว หนังใหม่ MarVel